Projekty krajowe

Projekty krajowe

W polsce też mamy ogrom pracy :)

Na rok 2019 zaplanowaliśmy szkolenie dla chętnych otworzyć własną działalność z dofinansowaniem.

 

Na przełomie lutego i marca 2018 chcemy pzreprowadzić szkolenie w formie warsztatów stacjonarnych, które skierowane jest do osób mających chęć założyć własną działalność i skorzystać z różnych form wsparcia finansowego. Chcemy przygotować uczestników do złożęnia w uzrędzie miasta / gminy już opracowanych wniosków dotacyjnych na swoje zaplanowane przedsiewzięcia. Każdy uczestnik szkolenia będzie mógł z naszą pomocą opracować w całości swój plan biznesowy lub wniosek o fundusze preferencyjne i złożyć go po zakończeniu szkolenia. Program będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników w oparciu o miejsce i cel złożenia wniosku lub otworzenia własnej działalności. 

Szkolenie będzie prowadzone w soboty i niedziele co drugi tydzień i wyniesie  64 godziny zajęć oraz indywidualne konsultacje.

Koszt całego szkolenia wyniesie tylko 550,00 PL

 

WSZYSTKIE OSOBY CHĘTNE ZACHĘCAMY DO ZGŁOSZENIA SIĘ NA SZKOLENIE (TRWA NABÓR)

Więcej szczegółowych informacji na temat szkolenia ukaże się na początku roku 2019, ale już można się zgłaszać.

Zapraszamy do kontaktu mailowego.

 A to już tuż tuż_______________________________________________________________________________________________________

 

"TYDZIEŃ DLA AKTYWNYCH" - WYJAZD REHABILITACYJNO-INTEGRACYJNY           

Miejsce:           Hotel BURSZTYN *****  Bobolin k/Dąbek
Termin:             03-09 luty 2019  (niedziela - sobota) 7 dni
 
Koszty pobytu: 
680,00 / osoba – opłata zakwaterowania i wyżywienia, ubezpieczenia oraz zajęć warsztatowych
534,00 / dziecko w 8-12 lat
450,00 / dziecko w wieku 4-7 lat
120,00 / dziecko do 3 lat
240,00 / łóżeczko dla dziecka wypożyczone z hotelu
0,00     / łóżeczko dla dziecka przywiezione ze sobą
130,00 / osoba – 8 zabiegów rehabilitacyjnych wg wskazań lekarza (opłata dodatkowa)
 
20,00 / osoba  – opłata uzdrowiskowa
 
160,00 / osoba – opata za transport autokarowy (Otwock- Warszawa-Bobolin T/P)
 
Do dyspozycji:
 • sala fitness
 • basen
 • jacuzzi
 • sauna sucha i na podczerwień
 • sala bilardowa
Program wyjazdu ‘Tydzień dla Aktywnych’
realizowanym w terminie 03-09.02.2018 r.
w Ośrodku Wypoczynkowym ‘BURSZTYN’ w miejscowości Bobolin
 
Niedziela                                                                                                                                                                                                                                                                             
6:30 – 7:00                  zbiórka przy Torwarze w Warszawie i odjazd do Bobolina
ok. 15:30                     zakwaterowanie w Ośrodku 'BURSZTYN' + spotkanie organizacyjne grupy
                                      konsultacja lekarska oraz ustalenie indywidualnych zabiegów rehabilitacyjnych
17:00 – 18:30              kolacja                                      
19:00 – 21:00              basen, jacuzz, sauna
Poniedziałek                                                                                                                                                                                                                                                                          
6:30 – 7:30                  zajęcia Nordic Walking (dla chętnych zbiórka przed wejściem głównym) lub aerobic w sali fitness
8:00 – 10:00                śniadanie
                                      konsultacja lekarska oraz ustalenie indywidualnych zabiegów rehabilitacyjnych
10:30 – 12:30              AQUATERAPIA zajęcia na basenie  / zajęcia fitness 
13:00 – 14:00              obiad
14:30 – 17:00              zajęcia z manualne  z ARTETERAPII na sali bilardowej - dla chętnych
17:00 – 18:30              kolacja
19:00 – 20:30              FILMOTERAPIA dla dzieci w sali bilardowej / grupowe gry i zabawy integracyjne - dla chętnych
19:00 – 21:00              basen, jacuzz, sauna  SOCJOTERAPIA  w sali fitness   - dla chętnych 
 
Wtorek / Środa / Czwartek / Piątek      
6:30 – 7:30                  zajęcia Nordic Walking (dla chętnych zbiórka przed wejściem głównym) lub aerobic w sali fitness
8:00 – 10:00                śniadanie
                                      zabiegi rehabilitacyjne
10:30 – 12:30              AQUATERAPIA zajęcia na basenie  / zajęcia fitness 
13:00 – 14:00              obiad
14:30 – 17:00              zajęcia z manualne  z ARTETERAPII na sali bilardowej - dla chętnych
17:00 – 18:30              kolacja
19:00 – 20:30              FILMOTERAPIA dla dzieci w sali bilardowej / grupowe gry i zabawy integracyjne - dla chętnych
19:00 – 21:00              basen, jacuzz, sauna  SOCJOTERAPIA  w sali fitness   - dla chętnych 
 
Sobota 
6:00 – 7:00                   zajęcia Nordic Walking (dla chętnych zbiórka przed wejściem głównym) lub aerobic na sali fitness
8:00 – 10:00                 śniadanie
10:30 – 11:30               wykwaterowanie i wyjazd w stronę Otwocka
ok. 20:30                       przyjazd do Warszawy
 

ZALICZKĘ W WYSOKOŚCI 300,00 ZA OSOBĘ proszę wpłacić na: PKO Nr konta: 83 1020 1156 0000 7502 0126 9174 

w treści: TDA II.2019 + imię i nazwisko uczestnika

 

 A to już było_______________________________________________________________________________________________________

ROK 2017

OGNISKO INTEGRACYJNE

Po raz kolejny Fundacja TAK zaangażowała się w organizację społeczności lokajnej przy wspólnym ognisku, których głównym organizatorem był Sołtys wsi Glina wraz z Radą Sołecką. Fundacja odpowiedzialna była za przygotowanie gier i zabaw dla całcyh rodzin będących na ognisku integracyjnym. Przez cztery godziny wypełniliśmy im czas na wspólnych zabawach i konkurencjach sportowych.Cała atmosfera podgrzana została muzyką i ciepłym posiłkiem. Wstęp był otwarty i bezpłatny. We wspólnej zabawie wzięło udział około 150 osób.

SZKOLENIE Z ZAKRESU ROZWOJU OSOBISTEGO

W tym samym czasie, co obóz SURVIVAL, czyli w drugim tygodniu sierpnia (7-13.08) zorganizowaliśmy szkolenie "Jak być dobrym liderem - podstawy zarządznia grupą" dla młodzieży w wieku 19-24 lat w miejscowości Frącki nad Czarną Hańczą na Suwalszczyźnie, w którym wzięło udział 5 osób. Szkolenie miało charakter warsztatowy w wymiarze 45 godz. Uczestnicy szkolenia brali udział w codziennym wykładach i dyskusjach oraz rozmawach feedbackowych na poniższe tematy:

 1. Zarządzanie czasem
 2. Jakie są cechy przywódcy a jakie lidera ?
 3. Moja motywacja do działania
 4. Słuchanie innych
 5. Czym jest skuces ?
 6. Budowanie grupy i wykorzystywanie jej potencjału
 7. Zasada " maksymalnego przywództwa"

Zadaniem uczestników szkolenia było prowadzenie grupy dzieci i młodzieży podczas obozu survivalowego, w czego skład wchodziły:

 • nauka organizacji i nadzorowania codziennych zajęć,
 • panowanie nad czasem poświęcanym na poszczególne zajęcia,
 • angażowanie uczestników obozu w zajęcia tak, aby każdy czuł się potrzebny i użyteczny,
 • wspieranie inicjatyw własnych uczestników,
 • zauważanie mocnych i słabych stron grupy, obserwacja zachowania uczestników obozu,
 • wspieranie uczestników obozu we wzajemnej komunikacji.

Powyższe zagadnienia i zadania znacznie poszerzyły kursantom zagadnienia z zkresu:

 • zarządzanie czasem,
 • cechy przywódcy, osobowość lidera,
 • efektywne zarządzanie ryzykiem,
 • techniki negocjacji i komunikacji interpersonalnej,
 • kontrolowanie emocji,
 • techniki pracy z grupą,
 • rozwój siebie i inncyh,
 • badania socjometryczne,
 • animacja czasu wolnego.

Uczestnicy szkolenia swoje wiadomości i umiejętności mogli skonfrontować bezpośrednio w pracy z grupą 20 osób w wieku 11-18 lat. Podczas pracy z młodzieżą uczestnicy szkolenia byli bezpośrednio obserwowani w trakcie zajęć i oceniani pod względem efektywności zastosowanych działań. Podsumowanie szkolenia było wykoanie badan socjometrycznego na grupie roboczej. Grupa została poddana analizie pod względem przywództwa formalnego i nieformalnego. Kursanci mogli zweryfikować swoje sposrzeżenia, wyciągnąć wnioski ze swojej pracy jak również poszerzyli swój warsztat pracy o nowe techniki i metody pracy. Uczestnicy otrzymali certyfikat ukończenia szkolenia.

 

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

W drugim tygodniu sierpnia (7-13.08) zorganizowalśmy obóz przetrwania pod nazwą SURVIVAL  dla dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat w miejscowości Frącki nad Czarną Hańczą na Suwalszczyźnie, w którym wzięło udział 30 osób.

Obóz przetrwania obejmował naukę następujących zagadnień:

 • budowanie obozowiska - samodzielnie budowanie obozu i jego maskowanie: rozstawianie namiotów, budowanie kuchni i jadalni, organizacja paleniska i miejscca na ognisko, budowanie survivalowej łaznienki oraz przystosowania toalety dla wszystkich uczestników obozu;
 • zadbanie o podstawowe wyposażenie podróżnika - przyswajanie wiedzy, co należy zabrać ze sobą na wyprawę do lasu;
 • podstawy leśnictwa - rośliny i grzyby jadalne w lesie, drzewa i krzewy, których można używać do rozpalania ognia, wykonywanie ekologicznych pułapek na ryby, wędkarstwo, obserwacja zwierzat;
 • terenoznastwo - nauka czytania mapy, posługiwania się kompasem i lornetką, rozpalanie ognia różnymi sposobami;
 • kształtowanie umiejetności komunikowania się w terenie np. przy pomocy różnych kodów, w tym alfabetu Morse'a, wymyślanie własncyh systemów porozumiewania się;
 • przeprawy przez Czarną Hańczą;
 • integracyjne ogniska, śpiewy przy akompaniamencie gitary;
 • gry terenowe oraz biegi na orientacje; zajęcia rozwijające umiejętność funkcjonowanie w grupie;
 • wzajemna pomoc, radzenie sobie w trudnych sytuacjacj i złych warunkach pogodowych, itp.;
 • odkrywanie tajemnic regionu - spacery i wycieczki piesze, gry i zabawy integracyjne, samodzielne przygotowywanie posiłków na ognisku, konkursy oraz zajęcia ruchowe.

Zapewniliśmy całodobową opiekę i maksymalne bezpieczeństwo podczas wszystkich zajęć. Zadbaliśmy o dobry humor wszytskich uczestników. Podczas trwania obozu uczestnicy nie korzystali z telefonów komórkowych i inncyh urzadzeń multimedialnych.

Największym wyzwaniem dla wszystkich było codzienne przygotowanie paleniska i ugotowanie posiłku dla wszystkich i mycie sie w jeziorze. Natomiast wszytskich smutki i niedogodności były rekompensowane wieczornymi śpiewami przy akompaniamencie gitar w blasku ogniska i gwiazd.

SZKOLENIE EDUKACYJNE

W terminie 03-06.05.2017r. odbyło się szkolenie (30 godz.) pt.: "KI - Komunikacja&integracja" z zakresu rozwoju osobistego i kariery zawodowej. Wzięło w nim udział 32 osoby w wieku 16-22 lata. Projekt skierowany był do osób pełnosprawych i osób z niepełnosprawnością, wycofanymi społecznie oraz niską własną samooceną. Zakres szkolenia obejmował:

 • komunikacje interpersonalną,
 • techniki prowadzenia rozmowy,
 • kontrolowanie emocji,
 • praca w grupie i integracji.

Zajęcia prowadzone były w formie wykładów i warsztatów. Celem zajęć było rozwinięcie umiejetności komunikacji bezpośredniej, konstruowania poprawnych i jasnych wypowiedzi, odczytywanie wypowiedzi werbalnych i niewerbalnych, a także konstruowanie asertywnej postawy i radzeniu sobie z emocjami. Wykorzystaliśmy dramę, teatr, taniec i śpiew, jako narzędzie informacji. Praca w grupach z osobami niepełnosprawnymi pomaga rozwijąć u wszystkich uczestników projektu kreatywnóść, przełamywanie barier, tolerancję, zrozumienie i cierpliwości.

Uczestnicy brali też udział w zabawach grupowych m.in.:

 • budowanie grupowych samochodów (z dostepnych materiałów, takich jak: drewno, paper, sznurek, itp... cała grupa musiała zbudować auto, którym pokonali ustaloną odległość);
 • wybory Miss i Mistera wyjazdu (kandydaci i kandydatki ze swoją grupą wsparcia- doradców- tworzyli prawdziwy wieczorowy strój, gdzie musieli go zareklamować
 • podchody (ustalenie trasy, którą musieli się poruszać wyruszając w odstępach czasowych od siebie; grupy musiały znaleźć właściwą drogę do celu po znalezionych wskazówkach i odszyfrowywać wiadomości, a także znajdować odpowiedzi na pytania)
 • flagi (młodzież dzieliła się na trzy grupy; każda grupa uszła sobie flagę; grupy ukrywając się w lesie, musiały chronić swoją flagę, ale jednocześnie starając się przechwycić flagę drużyny przeciwnej; wygrywała drużyna, która jako pierwsza zdobyła flagę przeciwnika);
 • warsztaty teatralne (tworzenie współczesnej bajki z wykorzystaniem zwrotów obcojęzycznych; bajki: Kopciuszek, Śpiąca Królewna, Czerwony Kapturek);
 • zabawy sportowe.

Uczestnicy mieli możliwość podczas wszytkich zajęć jak i po ich zakończeniu korzystać ze wsparcia wykwalifikowanej kadry. Po ukończeniu szkolenia wszyscy otrzymali certyfikaty.

 

AKCJA "PIT"

Po raz kolejny bezpłatnie pomogliśmy ponad 80 osobom w wypełnieniu deklaracji rocznej z uzyskanych przychodów za rok 2016. Bezpłatna akcja "PIT" była skierowna do osób, które nie potrafiły samodzielnie wypełnić deklaracji podatkowej oraz osób ubogich, których nie było stać na skorzystanie  z odpłatnej pomocy biur rachunkowych.

 

PROJEKT ‘TYDZIEŃ DLA AKTYWNYCH’

W miesiącu styczniu i lutym 2017 r. odbyły się dwie edycje ‘Tydzień dla Aktywnych w Bobolinie, w których uczestniczyło ok. 50 osób. W styczniu był to wyjazd dla osób starszych, głownie pod kontem rehabilitacyjno-wypoczynkowym. Natomiast wyjazd w lutym był wyjazdem rodzinnym i integracyjno-wypoczynkowym. Odbywały się zajęcia sportowe, rehabilitacyjne, warsztaty artystyczne z zakresu; decupage, malowania na szkle, tworzenia przyborników na biurko, etui na urządzenia elektroniczne oraz zabawy integracyjne. Uczestnicy mieli do dyspozycji basen, siłownię, salę fitness oraz bilard. Jak co roku czas minął niezauważalnie. Wszyscy uczestnicy wyrazili chęć uczestnictwa na kolejnym wyjeździe z tej edycji na następnym roku kalendarzowym. Miła atmosfera panująca na tych wyjazdach i różnorodność zajęć jest głównym atutem, który powoduje, że większa część uczestników jest stałymi uczestnikami ‘Tygodnia dla Aktywnych’.

 

ROK 2016

 

‘FORMACJA POSTAWY KREATYWNEJ’

W terminie 16-20.11.2016 r. zrealizowaliśmy projekt warsztatowy pt.: ‘Formacja Postawy Kreatywnej’ w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Mielnie. Uczestnikami byli uczniowie klas szkół średnich (z Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Specjalnego Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego z Warszawy) – 38 osób.

Warsztaty FPK kierowane były do uczniów, którzy chcieliby poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości i komunikacji interpersonalnej oraz sztuki. Projekt zainicjowany został potrzebą przemian zachodzących we wszystkich dziedzinach życia wyznaczających nowe zadania, które wspierają i ukierunkowują rozwój młodego człowieka. Obecna sytuacja na rynku pracy, duża konkurencja wymusza na absolwentach szkół umiejętność rozpoznawania własnych możliwości zawodowych i umiejętność ich prezentowania. Warsztaty były odpowiedzią na te potrzeby, pomogły wyznaczyć kierunki działania i wskazują ścieżki ich realizacji poprzez zastosowanie kreatywności i innowacji.

Warsztaty poszerzyły wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, a w szczególności gospodarki rynkowej, rynku pracy, klienta i firmy. Uczestnicy mieli okazję spojrzeć na te zagadnienia niekonwencjonalnie poprzez tworzenie rzeczywistości warsztatowej.

Projekt skupił się na rozbudzeniu twórczego myślenia, rozwoju intelektualnym uczestnika, umiejętności prezentacji, pracy w grupie, samooceny i samokontroli.

Omawiane zagadnienia podczas szkolenia (34 godz.) to: elementy charakterystyki Klienta (potrzeby ludzkie; postrzeganie; wizerunek osoby); elementy charakterystyki rynków (rodzaje rynków, segmentacja rynku; rodzaje firm na rynku); wybrane zachowania rynkowe (warunki wejścia i obecności na rynku - zasada Portera, Prawa A. Reisa i J. Trouta; czas życia wyrobów i sposoby jego przedłużenia); wybrane zasady i metody pracy zespołowej  (funkcje kierownicze, zasady kierowania zespołami; japońska zasada pracy „5S”; burza mózgów, metoda E. De Bono); elementy organizacji firmy (wybrane strategie rynkowe - P. Kotlera , J. Morrowa ,TZC; analiza SWOT; badania rynku, analizy, decyzje); oddziaływanie na Klientów (algorytm zdobywania rynku; zarządzanie firmą); opis rynku (zbiory informacji -desk research, field research, benchmarking; opracowanie profilu oczekiwanego Klienta; istota i formy reklamy oraz promocji); komunikacja interpersonalna (metody werbalne i niewerbalne komunikacji; zastosowanie dramy, komunikacji językowej i perswazyjnej; postawa i osobowość lidera; aktywacja procesów mózgowych w czasie; stres, jego skutki i sposoby radzenie sobie z nim).

 

OGNISKO INTEGRACYJNE

W październiku 2016 roku po raz kolejny Fundacja TAK zaangażowała się w organizację społeczności lokalnej przy wspólnym ognisku, których głównym organizatorem był Sołtys Gliny p. Piotr Lisowski wraz z Radą Sołecką. Fundacja odpowiedzialna była za przygotowanie gier i zabaw dla całych rodzin będących na ognisku integracyjnym. Przez cztery godziny wypełniliśmy im czas na wspólnych zabawach i konkurencjach sportowych. Cała atmosfera podgrzana została muzyką i ciepłym posiłkiem. Wstęp był otwarty i bezpłatny. We wspólnej zabawie wzięło udział około 200 osób.

 

PROJEKT ‘GLINA ŁĄCZY LUDZI’

Fundacja ‘TAK’ zorganizowała warsztaty edukacyjne pt.: Projekt ‘GLINA łączy LUDZI’ – skierowany  do dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Celestynów zorganizowany w terminie 25-29.07.2016 r. w ‘Klubie Mieszkańca’ w Glinie.

Celem warsztatów była:

 • edukacja dzieci i młodzieży (przyrodnicza, artystyczna, ekologiczna),
 • integracja środowiska wiejskiego,
 • poszerzanie wiadomości z zakresu niepełnosprawności,
 • pomoc w odnalezieniu własnych talentów.

Forma realizacji warsztatów obejmowała:

 • przeprowadzenie zajęć warsztatowych,
 • prelekcje na temat różnych form niesprawności,

Wykorzystaliśmy masę solną do zrobienia figurek oraz podstawek, ramek i pojemniczków. Masa solna była doskonała do zabawy z dziećmi, rozwijała zdolności manualne i twórcze myślenie. Podstawki wykorzystane zostały do prostych świetlików. Dzieci mogły zrobić sobie prawdziwe mydełko we własnym stylu (z prawdziwym suszem kwiatowym i pięknym zapachem kwiatów). Dzieci dowiedziały się, z czego tworzy się mydło oraz jak wygląda proces produkcji mydła w wersji domowej. Kolejna zabawa połączona została ze zrobieniem latawców i wiatraczków. Połączenie twórczego myślenia z ruchem fizycznym bardzo się wszystkim podobało. Aby sprawdzić swoje wiatraczki i latawce trzeba się było nabiegać. Podsumowaniem całego tygodnia warsztatów była wystawa prac dzieci oraz wspólna zabawa przy ognisku z rodzicami i zaproszonymi gośćmi. Ognisko zorganizowane zostało na posesji Państwa Andrzeja i Doroty Grajda. Gospodyni przeprowadziła prelekcję na temat koni i innych zwierząt domowych, które zamieszkują ich gospodarstwo agroturystyczne w Glinie. Dzieci dowiedziały się jak pielęgnuje się konie, na czym polega ich higiena i jakie mają zwyczaje. Mogły samodzielnie wyczyścić konia i pojeździć na nim. Wszyscy uczestnicy bardzo aktywnie spędzili tydzień.

 

SURVIVAL – Zalew Zegrzyński

W ostatni tydzień czerwca (25-30.06) zorganizowaliśmy obóz SURVIVEL dla dzieci i młodzieży w wieku 14-18 lat w Wojskowy Klub Sportowy ZEGRZE nad Zalewem Zegrzyńskim, w którym wzięło udział 14 osób.

Obóz przetrwania obejmował naukę następujących zagadnień:

 • podstawowe wyposażenie podróżnika, – czyli co należy zabrać ze sobą na wyprawę;
 • terenoznawstwo – nauka czytania mapy, posługiwania się kompasem, GPS-em, wyznaczanie kierunków świata na podstawie zjawisk przyrodniczych i układu gwiazd; budowa szałasu i jego maskowanie; rozpalanie ognia różnymi sposobami;
 • warsztaty twórcze z umiejętności wykonania przedmiotów codziennego użytku z darów natury; kształtowanie umiejętności komunikowania się w terenie np. przy pomocy alfabetu Morse’a, kodu flagowego;
 • zielona kuchnia - czyli jak przeżyć, uzdatnianie wody do picia;
 • wieczorna gra terenowa na orientację; zajęcia rozwijające umiejętność funkcjonowania w grupie;
 • wzajemna pomoc, radzenie sobie w trudnych sytuacjach i złych warunkach pogodowych, itp.;
 • poszukiwanie skarbów - odkrywanie tajemnic regionu - spacery i wycieczki piesze, gry i zabawy integracyjne, samodzielne przygotowywanie posiłków na ognisku, konkursy oraz zajęcia ruchowe.

Zapewniliśmy całodobową opiekę i maksymalne bezpieczeństwo podczas wszystkich zajęć. Zadbaliśmy o dobry humor wszystkich uczestników. Podczas trwania obozu uczestnicy nie korzystali z telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych.

 

AKCJA 'PIT'

Po raz kolejny pomogliśmy ponad 60 osobom w wypełnieniu deklaracji rocznej z uzyskanych przychodów za rok 2016. Bezpłatna akcja 'PIT' była skierowana do osób, które nie potrafiły samodzielnie wypełnić deklaracji podatkowej oraz osbó ubogich,których nie było stać na skorzystanie z odpłatnej pomocy biur rachunkowych.

 

PROJEKT ‘TYDZIEŃ DLA AKTYWNYCH’

W terminie 08-13 lutego 2016 r. zrealizowaliśmy III edycję projektu pt.: ‘Tydzień dla Aktywnych’ w miejscowości Bobolin nad morzem Bałtyckim. W projekcie wzięło udział 68 osób (głównie rodziny z dziećmi i osoby starsze). Zajęcia rozpoczynały się codziennie o godz. 6:15 rannym szybkim marszem (nordic walking). Po śniadaniu były prowadzone zajęcia aerobic na basenie pod okiem instruktora aqua fitness. Po obiedzie spotykaliśmy się na warsztatach plastyczno-artystycznych, na których uczyliśmy filcowania, robienia na drutach i szydełku oraz szycia z wykorzystaniem filcu. Zajęcia te cieszyły się ogromnym powodzeniem nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale też u osób starszych. Natomiast po kolacji były prowadzone gry i zabawy integracyjne dla wszystkich.  W trakcie pobytu uczestnicy korzystali z basenu, jacuzzi, sauny suchej i sauny UltraRead podczas zajęć rehabilitacyjnych.

 

ROK 2015

 

PROJEKT ‘GLINA ŁĄCZY LUDZI’

Kolejny raz w wakacje odbyły się zajęcia z cyklu ‘Glina łączy Łudzi’ w terminie 20-24 lipca 2015 r., w klubie mieszkańca w Glinie. Tym razem hasłem była DZIEŃ SMERFA.  W poniedziałek i wtorek przygotowaliśmy makiety przyrodnicze z wioski Smerfów. To co nas otacza i zachwyca przelaliśmy w zajęciach artystycznych na papier i inne tworzywa plastyczne aby wioska zaczęła tętnić życiem. Środa upłynęła wszystkim na tworzeniu historii naszej wioski. Nastąpiły wielkie przygotowania do obsadzenia dzieci i młodzieży w rolach ulubionych Smerfów. Przygotowywaliśmy spektakl teatralny z wykorzystaniem pacynek i postaci teatralnych. Nie mogliśmy zapomnieć o tych, którzy wśród nas byli ograniczeni w pracy ze względu na swoją niepełnosprawność. Omówione zostały w czwartek aspekty niepełnosprawności i jej ograniczeń. Zabawy grupowe, gry ruchowe i aktywność fizyczna  z uwzględnieniem różnych form niepełnosprawności pomógł zrozumieć uczestnikom warsztatów jak trudno być i żyć z różnymi dysfunkcjami. W piątek przedstawiliśmy nasz ‘Smerfastyczny’ spektakl dla gości i rodziców zaproszonych. Po uroczystości zakończenia udaliśmy się do rancza Mustaffa państwa Grajda na ognisko przy kiełbaskach i innych pysznościach. Było super !!!

 

PROJEKT ‘TYDZIEŃ DLA AKTYWNYCH’

W ferie zimowe 2015 roku odbyła się II edycja wyjazdu integracyjnego ‘Tydzień dla Aktywnych’, który miał charakter rekreacyjno-wypoczynkowy z zastosowaniem technik aktywnego relaksu. Organizowane były zajęcia na basenie, ćwiczenia fitnessowe oraz spacery Nordic Walkingwzdłuż nadmorskiej plaży. Ta forma rekreacji bardzo uaktywniła i wzmocniła kondycję fizyczną uczestników wyjazdu. Najmłodsi uczestnicy także korzystali z aktywnego wypoczynku, podczas którego mogli wykorzystać swój zapas energii. Czwartkowy wieczór został spędzony tanecznie przy akompaniamencie zespołu muzycznego zaproszonego przez właścicieli hotelu. Dwa razy dziennie korzystaliśmy z sauny suchej oraz sauny ultra’red, które bardzo wzmocniły nasz organizm pod względem fizycznym jak również dały kojący relaks psychiczny.

Czas pomiędzy aktywnością fizyczną wypełniały rozmowy na temat zagadnień zdrowego i dietetycznego żywienia, a także problemów dotyczących wychowaniu dzieci. Niektórzy uczestnicy korzystali z rehabilitacji zleconych przez lekarza. W wyjeździe uczestniczyło 18 osób (w związku z ograniczoną ilością miejsc w hotelu) w wieku od 9 do 60 lat (w tym 4 rodziny z dziećmi). Integracja grupy tak zróżnicowanej pod względem wieku była na tyle pozytywna, że wszyscy zadeklarowali swój udział w następnym roku. Na prośbę uczestników podczas następnego wyjazdu zostaną zaplanowane zajęcia sportowe oraz prelekcje dotyczące alternatywnych metod żywienia i zdrowej żywności.

 

ROK 2014

 

OGNISKO INTEGRACYJNE

Na początku października 2014 roku Sołtys z Radą Sołecką wsi Glina i Fundacja ‘TAK’ zorganizowała ‘Ognisko Integracyjne’ dla mieszkańców sołectwa. Fundacja propagowała swoją działalność podczas tej imprezy, która odbyła się w miejscowości Glina na terenie boiska przy ul. Wilczej. Wolontariusze fundacji ”TAK” organizowali gry i zabawy dla najmłodszych. Dzieci i młodzież wraz z rodzicami uczestniczyli w rywalizacjach sportowych m.in.: slalom gąsienic, przeciąganie liny, mecz hokeja na trawie, rzuty piłką lekarską, biegi z przeszkodami. Duch rywalizacji i konkurencji pobudzał do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Na zakończenie za aktywność sportową wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni miłą niespodzianką. Odbyło się również wspólne puszczanie lampionów.

Wszystko odbywało się w miłej atmosferze, przy ognisku i muzyce, która uprzyjemniła czas do późnych godzin wieczornych. Oczywiście, nie zabrakło też poczęstunku w postaci: bigosu, kiełbasek, owoców, słodyczy, kawy i herbaty. Miła atmosfera przy ognisku, muzyce i poczęstunku bardzo zbliżyła społeczność lokalną. Koszt ogniska był sfinansowany ze środków Sołectwa. Mieliśmy też sposobność przedstawić nasze plany związane z dalszą działalnością fundacji i zachęcić do korzystania z bezpłatnych warsztatów i prelekcji przygotowanych dla wszystkich mieszkańców gminy.

 

PROJEKT ‘GLINA ŁĄCZY LUDZI’

W okresie wakacji 14-18.07 oraz 11-15.08.2014 zorganizowaliśmy II Edycję Projektu ‘GLINA łączy LUDZI’ – skierowanego do dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Celestynów.

Celem warsztatów była:

-          edukacja dzieci i młodzieży (przyrodnicza, artystyczna, ekologiczna),

-          integracja środowiska wiejskiego,

-          pomoc w odkryciu własnych talentów.

W lipcu udział w zajęciach wzięło średnio 45 osób w wieku 6-15 lat. Kolejny raz pokazaliśmy zalety ekologii wykorzystując materiały wtórne do stworzenia czegoś z niczego. W ten sposób zajęcia pod hasłem ‘Nie wszystko jeszcze stracone’ były świetną okazją do nauki recyclingu. Zajęcia plastyczno-artystyczne połączyliśmy z zabawami w plenerze. Zabawy zespołowe podnosiły sprawność fizyczną oraz wpłynęły na integrację dzieci i młodzieży.

Praca zespołowa pobudzała ducha współzawodnictwa, a także budowała umiejętności radzenia sobie
z ewentualną porażką. Gry grupowe i strategiczne budowały logiczne myślenie i kreatywność wśród uczestników zajęć. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach teatralnych i we wszystkich pracach z tym związanych m.in.: malowaniem wigwamów, tworzeniem makiet, własnymi dekoracjami strojów oraz pisaniem scenariusza pt.: ‘z życia Indian’.  Na zakończenie pierwszego etapu zajęć zorganizowaliśmy ognisko w ‘wiosce Indian’, gdzie wraz z rodzicami, opiekunami i wolontariuszami podsumowaliśmy tydzień wspólnej zabawy.

Drugi etap zajęć wakacyjnych z cyklu ‘Glina łączy Ludzi’ rozpoczął się bardzo entuzjastycznie.
Pomimo trwających wakacji w warsztatach średnio uczestniczyło 33 osoby w wieku 5-18 lat.

Przeprowadziliśmy zajęcia i warsztaty: plastyczne (tworząc stroje postaci bajkowych), teatralne (stworzyliśmy własną interpretację Smoka Wawelskiego), kulturowe (pokazując piękno Hawajów i kulturę mieszkańców zamieszkujących rajskie wyspy). Dla zwiększenia atrakcyjności zajęć podzieliliśmy program sierpniowy na dwa różnie tematycznie zadania plastyczno-artystyczne. W pierwszym wystąpiły postaci bajkowe: księżniczki, rycerze, smoki i dworzanie, które wkraczały w świat mitycznych baśni. Natomiast część druga to realizacja naszych podróży i marzeń w świecie egzotyki, słońca i zabawy. Uczestnicy w obu programach wykazali dużą pomysłowość i zaangażowanie w ich tworzenie i realizację.  Wspólną zabawę na boisku piłki plażowej pt. „Hawaje 2014” uatrakcyjniły zabawy w piasku. Nie zabrakło też sportowych rywalizacji i dobrego humoru.

 

DZIEŃ SĄSIADA

Z inicjatywy Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Glina we współpracy z Fundacją ‘TAK’ został zorganizowany ‘Dzień Sąsiedzki’. Dzień 29 czerwca był okazją do rozpoczęcia lata oraz wspólnej zabawy. Na boisku w Glinie zorganizowane zostało spotkanie integracyjne, którego celem było:

-          integracja sołectw Gminy Celestynów i jej mieszkańców,

-          wypromowanie potencjału społeczności sołeckiej,

-          rozszerzenie współpracy pomiędzy sołectwami,

-          pobudzenie mieszkańców sołectw do wspólnych działań.

Po stronie fundacji leżało zorganizowanie zabaw dla dzieci i młodzieży, przygotowanie punktu gastronomicznego (do poczęstunku), a także umówienie zespołów muzycznych. Nawiązaliśmy porozumienia dotyczące bezpłatnego i odpłatnego wystąpienia zespołów muzycznych tj.: Wiejskie Klimaty, GORGONZOLLA, ICON, PNB Carlo & Emerald, Majk Jones & Niemen, AVANTI, SKALAR’S, DIMAR. Zajęliśmy się także promocją młodych lokalnych talentów, którzy pokazali własny potencjał artystyczny. Wśród młodych talentów znalazły się: Mateusz Oraczewski pseudonim OraCzÓś (MBR); Patryk Witan pseudonim EWON; Przemysław Fryziel pseudonim JIMI. Całość uatrakcyjnił Paweł Głowacki pokazem iluzjonisty.

 

AKCJA 'PIT'

Na przełomie marca i kwietnia przeprowadziliśmy bezpłatną akcje 'PIT 2013' w ramach porad dla mieszkanców. Z naszych usług skorzystało ok. 45 osób, którym pomogliśmy wypełnić PIT roczny. Większość osób korzystających z tej pomocy to osoby będące w trudnej sytuacji finansowej, których nie stać byłoby na skorzystanie z takiej usługi odpłatnie. Wolontariusze, którzy pomagali mieszkancom w rozliczeniach rocznych byli to specjalisci z zakresu wynagrodzeń i podatków pracujący zawodowo w działach ksiegowości.

 

PROJEKT ‘TYDZIEŃ DLA AKTYWNYCH’

I edycja wyjazdu zimowego pt. „Tydzień dla Aktywnych” w terminie 24.02-02.03.2014 r. w miejscowości Bobolin k/Dąbek. Wyjazd dla aktywnych miał na celu profilaktykę i edukację w zakresie: uzależnień, zdrowego trybu życia i rehabilitację. Zaplanowane zajęcia dotyczące uzależnienia od: alkoholu, nikotyny, narkotyków, dopalaczy, leków, Internetu, gier komputerowych oraz prawidłowego żywienia i aktywnego stylu życia. Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników wyjazdu. Zajęcia przeprowadzone były w formie: wykładów, prelekcji oraz filmów, audycji i wywiadów. Przeżycia i doświadczenia innych osób prezentowanych za pomocą materiałów multimedialnych bardzo uatrakcyjniły prelekcję oraz poszerzyły dotychczasową wiedzę uczestników szkoleń. Wszyscy otrzymali materiały szkoleniowe z omawianych zagadnień. Aktywna strona wyjazdu realizowana była poprzez Nordic Walking oraz zajęcia fitness (sala ćwiczeń, basen). Każdy dzień zaczynał się o godz. 615 marszem wzdłuż plaży. Po śniadaniu odbywały się zajęcia fitness oraz rehabilitacje zlecone przez lekarza. Popołudnia zarezerwowane były na prelekcje i zajęcia rekreacyjno- sportowe. Po kolacji od 18 do 20 czas spędzaliśmy na basenie, a zaraz po nich odbywały się zajęcia dotyczące uzależnień, które nie rzadko kończyły się po godz. 2230. W czasie, kiedy rodzice uczestniczyli w zajęciach szkoleniowych młodzież wykonywała prace plastyczne (ramki na zdjęcia, a także naukę trójwymiarowego składania papieru tzw.: orygami).

W listopadzie została przeprowadzona prelekcja dotycząca ‘mowy ciała’. Werbalna i niewerbalna mowa ciała ma ogromne znaczenie w komunikacji interpersonalnej. Świadomość jej znaczenia pomaga w trafnej interpretacji przekazu. Zajęcia poszerzone zostały o warsztaty z komunikacji. W zajęciach tych uczestniczyło 6 osób. Były to zajęcia jednorazowe w roku 2013, ale będą kontynuowane w 2014 roku.

 

ROK 2013 

 

PISMA OSOBOWE

W październiku 2013 roku odbyły się również prelekcje z ‘Profesjonalnego pisania CV oraz listu motywacyjnego’. Prelekcje odbywały się w sobotę w Klubie mieszkańca wsi Glina. Głownie uczestniczyły w nich osoby w średnim wieku. Prelekcje miały na celu zdobycie umiejętności w pisaniu dokumentów aplikacyjnych do pracy oraz ukazanie aspektu psychologii pisma, które odgrywa dużą rolę w świadomym wyborze przyszłego pracownika.

 

WARSZTATY Z FOTOGRAFII

W połowie października ruszyły warsztaty pt.: ‘Fotografia – w praktyce’. Nauka robienia zdjęć okazała się bardzo atrakcyjną i praktyczną potrzebą szczególnie dla ludzi młodych, którzy uczestniczą w zajęciach.

Na prośbę uczestników zajęcia zostały przedłużone do maja 2014 roku. Kursanci zdobywają wiedzę nie tylko z zakresu praktycznego robienia zdjęć, ale również poszerzają wiadomości dotyczące technicznych i technologicznych aspektów fotografii. Zajęcia odbywają się stacjonarnie, plenerowo i studyjnie. Uczestniczy w nich średnio 10 osób.

 

OGNISKO INTEGRACYJNE w Glinie

Fundacja ‘TAK’ zorganizowała ognisko integracyjne dla mieszkańców sołectwa, które odbyło się w dniu 27.10.2013 r. w miejscowości Glina na terenie boiska przy ul. Wilczej. Ognisko było finansowanego ze środków Sołectwa. Fundacja ‘TAK’ przy współpracy z sołtysem Piotrem Lisowskim i Radą Sołecką zorganizowali dla mieszkańców: słodki poczęstunek (owoce, słodycze, ciasta, napoje, kawa, herbata); kiełbaski z ogniska (pieczywo, ketchup, musztarda, sos czosnkowy); pieczone ziemniaki; grochówka. Cała impreza była wzbogacona zabawami dla dzieci przy muzyce DJ Mario – prowadzonej przez p. Mariusza Zawadę. W trakcie trwania ogniska dla dzieci i młodzieży organizowane były gry i zabawy. W różnych konkurencjach chętnie brali udział rodzice oraz sympatycy sportów i ekstremalnych wyzwań. We wspólnej zabawie wzięło udział około 150 osób.

Fundacja ‘TAK’ zorganizowała warsztaty edukacyjne pt.: Projekt ‘GLINA łączy LUDZI’ – skierowany do dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Celestynów organizowany w terminie 19-23.08.2013 r. w ‘Klubie Mieszkańca’ w Glinie.

Przeprowadzone zostały:

Warsztaty rzemieślnicze „Nie święci garnki lepią”

Zajęcia prowadzone były z zakresu tworzenia przedmiotów użytku codziennego z masy: papierowej, solnej, plastycznej i modeliny. Pokazane były różne techniki wyrobu użytecznych przedmiotów. Rozwijana była kreatywności, wyobraźnia i zdolności manualne.

Gry i zabawy zespołowe

Zajęcia ruchowe miały na celu: podniesienie sprawności fizycznej, integrację dzieci i młodzieży oraz rozwijanie kreatywności i pobudzenia do działania. Zabawy zespołowe miały na celu budowanie umiejętności: logicznego myślenia, współzawodnictwa, działania w zespole, radzenia sobie z ewentualną porażką.

Fantazyjne nakrycia głowy (kapelusze, czapki, peruki)

W czasie zajęć daliśmy „drugie życie” tzw. „śmieciom”. Tworzone były z nich fantazyjne kapelusze, peruki, czapki. Praktycznie uczyliśmy wykorzystania recyklingu do budowania wyobraźni z praktycznym jej wykorzystaniem. Rozwijaliśmy kreatywność uczestników do tworzenia.

Zajęcia teoretyczno-praktyczne z wybranych niepełnosprawności

Przedstawione zostały różne formy niepełnosprawności spowodowane chorobami. Omówienie zostały form rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Przeprowadziliśmy warsztaty ze symulatorami wzrokowymi – przybliżające problem dysfunkcji wzrokowej i słuchowej, a także przybliżyliśmy problem starości i jej obciążeń – ograniczenia sprawności ruchowej (wózek inwalidzki) i fizycznej (niemoc fizyczna).

Warsztaty z DECOUPAGE

Pokazaliśmy jak stary czy używany słoik może zyskać nowe oblicze, czy nabrać indywidualnego charakteru. Kreatywne spojrzenie na ‘nic’, aby zrobić ‘coś’ pokazało młodym ludziom jak nie wiele potrzeba do dobrej zabawy i twórczego spojrzenia.

‘KOLOROWE I ZDROWE- JAK ZROBIĆ TARTINKĘ?’

Czy można zrobić piętrową kanapkę? Jakie warzywa będą wyglądały apetycznie na mojej kanapce? Zrobienie malutkiej kanapki było świetną zabawą, która pobudziła nie tylko apetyt, ale i drzemiące poczucie piękna i ciekawość tego, co jemy. W czasie zabawy przekazywaliśmy ciekawostki o warzywach, pieczywie czy wędlinach. Ser może mieć kształt serduszka, gwiazdki, a ogórek może nam przypominać piramidy w Egipcie. Skojarzenia i wyobraźnia miały tam prawdziwą ucztę.

logo

NASZE MOTTO:
"Otwartość i zrozumienie daje spełnienie".

Dane kontaktowe

Fundacja TAK

  • Glina, ul. Wilcza 2
  • 05-430 Celestynów
  • Tel: +48 502 690 240
  • Email: fundacja@fundacjatak.org
  • Więcej