Projekt międzynarodowy "Green(R)evolution"

Projekt międzynarodowy "Green(R)evolution"

Projekt Green(R)evolution :) :) :)

Termin: 30.09-08.10.2018 r.

Miejsce: POLSKA – Ośrodek Wypoczynkowy 'RANCHO' w Wołkowyji 

Uczestnicy: ok.40 osób w wieku 16-20 lat (grupa młodzieży z Rumunii, Republiki Czeskiej i z Polski)

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

 • Projekt pozwala rozwijać zainteresowania, zdobywać nową wiedzę, poszerzać horyzonty w wielu ciekawych działaniach w zakresie promowania szeroko rozumianego zdrowia, świadomości ekologicznej i kultury.
 • Wspólne spotkanie się uczniów z różnych środowisk, kultur i z różnymi możliwościami uczy ich tolerancji, komunikacji oraz konsekwencji w działaniu.
 • Projekt pozwoli także na rozwój kompetencji językowych poprzez prowadzenie warsztatów w języku angielskim.
 • Projekt to także świetna okazja do podniesienia umiejętności pracy w grupie, nabycie umiejętności prezentowania swoich opinii czy poglądów na forum, szukanie kompromisów, osiągania zamierzonego celu.
 • Uczestnicy projektu zmierzą się z wyrażeniem siebie poprzez teatr i taniec podczas przedstawienia taneczno-teatralnego podsumowującego projekt.
 • Realizowane założenia i osiągnięte cele będą rozpowszechnione u wszystkich partnerów projektu.

 

OPIS UCZESTNIKÓW

Gospodarzami projektu jest Polska reprezentowana przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dzieci Słabowidzących z Warszawy ul. Koźmińska oraz uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Warszawy ul. Poznańska 6/8. Grupa uczniów z Polski podejmie działania, które: integrują społeczność, pobudzą kreatywność, rozwiną talenty, a także poszerzą wiedzę w zakresie zdrowego stylu życia i szeroko rozumianej ekologii. Krzewimy wartości kulturowo-społeczne poprzez warsztaty komunikacji interpersonalnej. Szeroko propagujemy spotkania projektowe, jako metodę integracji, tolerancji i akceptacji.

 

Partnera z Rumunii reprezentuje szkoła średnia ogólnokształcąca położoną we wsi w pobliżu Parku Narodowego Buila Vanturarita. Ferigile School jest małą placówką z około 250 uczniów, ale z prawdziwym zainteresowaniem dla nowych interaktywnych i atrakcyjnych metody nauczania i uczenia się. Główne zainteresowania to sztuka, natura i ekologia oraz sport. Szkoła otrzymała wiele nagród krajowych i międzynarodowych za sztukę i ochronę dziedzictwa narodowego. Korzystając z edukacji formalnej i poza formalnej, dążą do odkrywania i rozwijania nowych umiejętności i kompetencji uczniów. Ekologia to obszar zainteresowania, organizowane są działania w kierunku ochrony i czyszczenia obszarów zielonych.

 

Partnerem z Republiki Czeskiej jest organizacja pozarządowa Tady v Rožnově. Jest to organizacja non-profit, której głównym celem jest poprawa relacji interpersonalnych między członkami społeczności, szczególnie pomiędzy pokoleniami oraz integracji osób niepełnosprawnych. Wykorzystując dobre praktyki i edukację poza formalną starają się dotrzeć do jak największego kręgu osób, któremu nie jest obojętne zdrowie, ekologia i kultura. Obecna sytuacja sprawia, że młodzi ludzie muszą się uczyć, budować karierę i odnosić sukcesy. Wiele starszych osób może czuć się wykluczonych społecznie i samotnych. Solidarność między pokoleniami powinna być jednym z głównych tematów w dziedzinie pracy w społeczności. Istotny jest dialog międzypokoleniowy i kulturowy, gdzie ludzie są zachęcani do przekazywania swojej wiedzy. Misją organizacji jest łączenie młodych ludzi i osób starszych w jedną społeczność. Organizacje reprezentuje młodzież ze szkoły średniej 'Akademia Biznesu', z którą współracują.

 

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

 

PROGRAM 

30.09     (7-22)    przyjazd; zakwaterowanie; spotkanie integracyjne

01.10     (7-23)   warsztaty z twórczości dot. promocji zdrowia i środowiska; prezentacja ‘postaw ekologicznych’; zajęcia taneczno-teatralne; dyskoteka

02.10     (7-23)    warsztaty dot. recyklingu; wycieczka nad Solinę; prezentacja ‘nowe technologie dla środowiska’; zajęcia taneczno-teatralne; wieczór CZESKI

03.10     (7-23)    warsztaty dot. recyklingu; prezentacja ‘smog’; wycieczka w góry; zajęcia taneczno-teatralne;

04.10     (7-23)    warsztaty kosmetologii naturalnej; warsztaty artystyczne; zajęcia taneczno-teatralne; wieczór RUMUŃSKI

05.10     (7-23)    warsztaty kosmetologii naturalnej; warsztaty artystyczne; zajęcia taneczno-teatralne; zabawy integracyjne

06.10     (7-23)    warsztaty kosmetologii naturalnej; zajęcia sportowe; zajęcia taneczno-teatralne; wieczór POLSKI

07.10     (7-23)   warsztaty kosmetologii naturalnej; warsztaty artystyczne; zajęcia taneczno-teatralne; występ TEATRALNO-MUZYCZNY dla społeczności lokalnej

08.10     (7-21)    podsumowanie projektu; wyjazd do Warszawy

Artykuły powiązane

logo

NASZE MOTTO:
"Otwartość i zrozumienie daje spełnienie".

Dane kontaktowe

Fundacja TAK

  • Glina, ul. Wilcza 2
  • 05-430 Celestynów
  • Tel: +48 502 690 240
  • Email: fundacja@fundacjatak.org
  • Więcej