Tydzień dla Aktywnych

Jest to czas na wspólną zabawę, sport i rekreację. Wspólnie (rodzice z dziećmi, starsi i młodsi, kobiety i mężczyźni) uczestniczymy w:

Wyjazd dla aktywnych miał na celu profilaktykę i edukację w zakresie: uzależnień, zdrowego trybu życia i rehabilitację.

Wyjazd zimowy ‘Tydzień dla Aktywnych’ miał charakter rekreacyjno-wypoczynkowy z zastosowaniem technik aktywnego relaksu.

W dniu 12 października 2014r. na terenie boiska w Glinie przy ul. Wilczej10 odbyło się spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa przy wspólnym ognisku.

W dniu 22 marca 2014 r. w Klubie Mieszkańca w Glinie komisja w składzie:

Podczas spotkania, które odbyło się 15 stycznia 2014 r. zostały przedstawione rezultaty osiągnięte przez polskich partnerów projektów i założenia Programu dla Europy Środkowej na lata 2014-2020.

PROJEKT „Re-cycLOVE - Creative Re-cycling to take care of each other” Organizowanym przezYMCA Parthenope ONLUS, finansowanym przez „Youth In Action” Programme.

Dnia 27.10.2013 r. w miejscowości Glina na terenie boiska przy ul. Wilczej odbyło się Ognisko dla wszystkich mieszkańców Sołectwa Glina.

W terminie 19-23 sierpnia 2013 r. Fundacja ‘TAK’ – Twórczy, Aktywni, Kochający realizowała Projekt ‘GLINA łączy LUDZI’ skierowany głownie do dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Celestynów.

Na mocy porozumienia współpracy pomiędzy p. Stefanem Traczykiem Wójtem Urzędu Gminy Celestynów, a Fundacją ‘TAK’ – Twórczy, Aktywni, Kochający zorganizowano KONKURS WAKACYJNY – w trzech odsłonach:

W terminie 19-23 sierpnia 2013 r. w Klubie Mieszkańca w Glinie w godz. 11-15 odbyły się bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Projekt został zainicjowany przez młodzież z czterech krajów europejskich z organizacji takich jak Duha Orion (Czechy), Centrum Kultury Wilanów i MDK Łazienkowska (Polska) oraz YMCA (Włochy).

logo

NASZE MOTTO:
"Otwartość i zrozumienie daje spełnienie".

Dane kontaktowe

Fundacja TAK

    • Glina, ul. Wilcza 2
    • 05-430 Celestynów
    • Tel: +48 502 690 240
    • Email: fundacja@fundacjatak.org
    • Więcej