Fundacja TAK

Przekaż nam 1% swojego podatku, kliknij w banner poniżej, nasz KRS będzie automatycznie ustawiony!

pitax przekaz 1 procent Bialy 750x100

 

Organizacja pozarządowa non-profit posiadająca status OPP.

koniczyna 2015

Jesteśmy organizacją pozarządową NONPROFIT. Z życzliwością i pomocą innych osób działamy charytatywnie.

Staramy się organizować nasze zajęcia w taki sposób, aby spełniały oczekiwania naszych odbiorców i były satysfakcjonujące.

Jesteśmy otwarci na osoby w różnym wieku i z myślą o nich, przygotowujemy programy:

 • szkoleniowo-edukacyjne,
 • rehabilitacyjne
 • i wypoczynkowe.

1%

Od kwietnia 2017 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego - nr KRS 0000456616

Nasza działalność pożytku publicznego jest aktywnością prowadzoną dla dobra społecznego w ramach nieodpłatnej działalności w zakresie:

 • wspierania działalności osób prawnych, jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych działających na rzecz osób niesamodzielnych i niezaradnych życiowo;
 • prowadzenia poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli;
 • inicjowania i wspierania działań na rzecz ochrony prawa i wolności człowieka;
 • nawiązywania kontaktów i współpracy z innymi szkołami, instytucjami i organizacjami w zakresie edukacji, nauki i oświaty;
 • popularyzacji kultury i dziedzictwa narodowego w tym promocję talentów;
 • tworzenia i realizacji projektów w obszarze: oświaty, nauki, edukacji, kultury, sportu, zdrowia, ochrony środowiska i ekologii;
 • przygotowania i uczestnictwa w projektach o zasięgu krajowymi i międzynarodowym;
 • prowadzenia działań ogólnorozwojowych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej;
 • niedochodowej działalności wydawniczej - publikacji materiałów wspierających działalność statutową fundacji;
 • inicjowania i promowania dialogu społecznego;
 • współpracy z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
  w zakresie wymienionym w celach działania fundacji;

, a także odpłatnej działalności w zakresie:

 • prowadzenia poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli;
 • prowadzenia działań ogólnorozwojowych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej;
 • niedochodowej działalności wydawniczej - publikacji materiałów wspierających działalność statutową fundacji.

 

Od października 2016 roku Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

 • ruchomych placówek gastronomicznych
 • przygotowywaniu i dostarczaniu żywności dla odbiorców zewnętrznych (w tym katering)
 • przygotowywaniu i podawaniu napojów
 • działalności związanej z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
 • działalności usługowej związanej z administracyjną obsługą biura
 • pozaszkolnych form edukacji 
 • pozaszkolnych form edukacji artystycznej
 • pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych

Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

Zyski uzyskane z działalności gospodarczej przekazywane są

w 100 % na działalność statutową Fundacji.

 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

 

logo

NASZE MOTTO:
"Otwartość i zrozumienie daje spełnienie".

Dane kontaktowe

Fundacja TAK

  • Glina, ul. Wilcza 2
  • 05-430 Celestynów
  • Tel: +48 502 690 240
  • Email: fundacja@fundacjatak.org
  • Więcej